Per 1 september 2019 heeft Sambaband Percussao een andere oefenlocatie gevonden. De beslissing om bij De Dobbelsteen weg te gaan is gemaakt in goed overleg, ook met omwonenden van ons gebouw. Wij wensen Percussao verder veel succes.De Lindenzaal is hierdoor op dinsdagavonden voor nieuwe huurders beschikbaar.

Eind 2019 is na een bijna 20-jarig bestaan een einde gekomen aan De Pitstop. Dit jeugdhonk voorzag in een opvang voor de ‘hangjeugd’ in Princenhage. In de loop der jaren nam deze hoeveelheid jeugd af  en besloten de vrijwilligers er mee te stoppen. Inmiddels zijn al hun spelmaterialen verwijderd en is De Lindenzaal heringericht.Door het vertrekt van deze gebruiker is de Lindenzaal nu beschikbaar voor verhuur op de donderdagavonden.