Tot voor kort hadden we in De Dobbelsteen 6 thermostaten hangen. De gebruiker kon die alleen hoger of lager zetten. Bij binnenkomst ging de verwarming lekker omhoog en werd het behaaglijk warm. Echter bij vertrek waren er altijd gebruikers die de thermostaat vergaten omlaag te zetten. Vanaf deze maand kunnen we in iedere ruimte van De Dobbelsteen zorgen voor een behaaglijke temperatuur. Nu zijn alle thermostaten vervangen door Honeywell klokthermostaat Touch, waarin we zelf de tijdsmomenten kunnen programmeren; dit alles naar de wens van de gebruiker . Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om op de dag zelf de temperatuur te wijzigen. In ieder geval gaat aan het einde van de geprogrammeerde tijd via  een schakelprogramma de thermostaat naar beneden. Op deze manier is ons gebouw weer  iets duurzamer geworden en dat gaan we terug zien in de rekening van het slot energiegebruik.