Nieuwe Thermostaten

Tot voor kort hadden we in De Dobbelsteen 6 thermostaten hangen. De gebruiker kon die alleen hoger of lager zetten. Bij binnenkomst ging de verwarming lekker omhoog en werd het behaaglijk warm. Echter bij vertrek waren er altijd gebruikers die de thermostaat vergaten omlaag te zetten. Vanaf

Lees verder

Energiezuinige Led lampen

Energie besparen daar heeft De Dobbelsteen zeker aandacht voor. Vorig jaar begonnen we met het vernieuwen van de oude TL verlichting naar energiezuinige Led-lampen. Door een schenking van een lening verstrekker slot konden we alle lampen op de benedenverdieping vervangen. Al eerder zijn de buitenlampen rondom het

Lees verder

Corona virus beleid De Dobbelsteen

In verband met het aanscherpen van de adviezen rond het Corona virus wil het Bestuur van De Dobbelsteen alle gebruikers(groepen) vragen de adviezen van het RIVM voor Brabant te volgen. U beslist zelf of uw activiteit wel/niet doorgaat. Neemt u onderstaande adviezen bonus new member in acht.

Lees verder

De Lindenzaal vers kleurtje

De Bredase organisatie Betrokken Ondernemers is sinds 2009 actief om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren. Het doel is de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te stimuleren om de sociale cohesie in Breda te vergroten. De nadruk ligt op werknemers die een actieve bijdrage leveren

Lees verder

De Dobbelsteen in een nieuw kleurtje

Iedereen in Princenhage herkent ons gebouw aan de blauwe deuren. Die dateren nog uit de tijd dat het gebouw functioneerde als de Bernardusschool. Het schilderwerk is dus ook nog uit die tijd en dat is goed te zien. We hebben gekozen voor mooi ‘Princenhaags’ groen. Helaas is

Lees verder

Gebruikersbijeenkomst 25 jaar De Dobbelsteen

In 2019 bestond de Dobbelsteen 25 jaar, dus niet meer in de functie van Bernadusschool. Een bijzonder feit dat we niet zomaar voorbij wilden laten gaan. We hebben het niet groots gevierd maar wat dan wel?Alle vaste huurders werden voor een overleg uitgenodigd waarin we de functie

Lees verder

Wijzigingen in Gebruikers

Per 1 september 2019 heeft Sambaband Percussao een andere oefenlocatie gevonden. De beslissing om bij De Dobbelsteen weg te gaan is gemaakt in goed overleg, ook met omwonenden van ons gebouw. Wij wensen Percussao verder veel succes.De Lindenzaal is hierdoor op dinsdagavonden voor nieuwe huurders beschikbaar. Eind

Lees verder

Nieuwe Brandmeldinstalatie

Nieuwe Brandmelder Lang had de brandmeldinstalatie iedere keer een storing en dat leidde er toe dat de sirene afging en de rode alarmlamp buiten ging branden. Gelukkig was het iedere keer vals alarm maar zo iets is toch vervelend. Na een ingreep door de installateur ging het

Lees verder

De Plataan Multifuncioneel

Plataan Deze ruimte wordt intensief gebruikt. Overdag, ’s avonds en in de weekenden zijn er gebruikers zoals Belle Fleur, Mini-soos, Scouting en ook voor diverse workshops kun je hier terecht. Sinds kort is de ruimte in een neutrale blauwe kleur geschilderd die goed aansluit bij de jonge

Lees verder