In 2019 bestond de Dobbelsteen 25 jaar, dus niet meer in de functie van Bernadusschool. Een bijzonder feit dat we niet zomaar voorbij wilden laten gaan. We hebben het niet groots gevierd maar wat dan wel?Alle vaste huurders werden voor een overleg uitgenodigd waarin we de functie van De Dobbelsteen uitlegden en wat eigenlijk de plannen voor de toekomst zijn. Daarnaast, en eigenlijk het meest belangrijk, was de gelegenheid om elkaar als huurders/gebruikers beter te leren kennen. Veel ruimtes worden namelijk multifunctioneel gebruikt en de ene huurder weet vaak niet wat er in de ruimte voor hun of na hun gebeurt.Er waren veel mooie ontmoetingen en ook een soort ‘kruisbestuiving’.  Meer begrip voor elkaars activiteiten en ook de wensen over inrichting, opruimen en schoon achterlaten enz.Na afloop was er meer duidelijkheid, onderling begrip en ook naar het bestuur van De Dobbelsteen zijn er kortere lijntjes gekomen. Met andere woorden we kunnen elkaar nu rechtstreeks op iets aanspreken zonder dat het Bestuur of de Beheerder daaraan te pas komt, dus in overleg met elkaar.De bijeenkomst was erg informeel, met een hapje en een drankje. De basis van allerlei samenwerkingsvormen is verstevigd.